HPA ESF2014-2020

De HPA bevat concrete handreikingen voor het inrichten van de projectadministratie om u te helpen te voldoen aan de administratieve voorschriften uit de subsidieregeling.