Aanvragen

ESF Actie B biedt subsidie aan projecten die gedetineerden, tbs’ers en jongeren in een reguliere baan plaatsen. Alleen het ministerie van Veiligheid en Justitie (in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin) kan subsidie ESF Actie B aanvragen. De aanvragen worden ingediend door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), sectordirectie GW.

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie ESF Actie B geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Als u denkt dat uw project voor subsidie in aanmerking komt, kunt u met behulp van deze pagina de aanvraagprocedure starten.

Registreren als aanvrager

Wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich eerst registreren. Heeft u dat nog niet eerder gedaan, dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Agentschap SZW. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen zien onder ‘Mijn registraties’ of u als aanvrager bent geregistreerd.
In de Handleiding Subsidieportaal  Agentschap SZW vindt u een introductie op het nieuwe subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.

Subsidie aanvragen

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier via Mijnagentschapszw.nl. Om uw aanvraag te kunnen indienen heeft u een aantal gegevens nodig. Deze vult u van tevoren in op de formulieren die u vindt op de pagina Formulieren en sjablonen onder het kopje ‘Aanvragen’. Als u deze formulieren gereed heeft kunt u het digitale aanvraagproces starten.

Deadlines en doorlooptijd

 1. Aanvraag en toetsing
  Agentschap SZW toetst of uw subsidieaanvraag compleet is. Als de aanvraag volledig is ontvangt u binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Alle volledige subsidieaanvragen toetst Agentschap SZW aan de aanvraagcriteria. Zodra Agentschap SZW alle aanvragen beoordeeld heeft, ontvangt u een brief waarin staat of de subsidie is toegekend.
 2. Projectperiode en voorschot
  Vanaf de datum waarop de subsidieaanvraag volgens Agentschap SZW volledig is, zijn de kosten voor de voorbereiding van het project subsidiabel. Vanaf de door u opgegeven startdatum van het project komen ook de directe kosten voor activiteiten met de projectdeelnemers voor subsidie in aanmerking. De maximale projectperiode is 15 maanden. Als u uw beschikking tot subsidieverlening hebt ontvangen, kunt u ook een eerste voorschot op de subsidie aanvragen. Het voorschot is maximaal 50% van het in de beschikking toegekende subsidiebedrag. Als u behoefte heeft aan een voorschot, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij Agentschap SZW, t.a.v. het hoofd van de afdeling Uitvoering II. Vermeld in uw verzoek uw projectnummer, contactgegevens, de hoogte van het gevraagde voorschot en de onderbouwing van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk uitsluitsel over de beslissing op uw voorschotverzoek.
  Zorg dat Agentschap SZW over de juiste gegevens voor uitbetaling beschikt. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via subsidieportaal Agentschap SZW.
 3. Einddeclaratie
  Het project mag maximaal vijftien maanden duren. Binnen dertien weken na afloop van het project moet u de einddeclaratie voor het project indienen bij Agentschap SZW. Ook hierbij is het belangrijk dat Agentschap SZW beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het subsidieportaal van Agentschap SZW.
 4. Controle en vaststellingsbeschikking
  Binnen dertien weken na de indiening van de einddeclaratie vindt de eindcontrole plaats, gevolgd door een (tweede) voorschotbeschikking. Tussen het afgeven hiervan en 24 maanden na het indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid dat het ESF-project wordt geselecteerd voor de zogenaamde tweedelijnscontrole. Uiterlijk 24 maanden na indienen van de einddeclaratie wordt de definitieve vaststellingsbeschikking afgegeven.