Overzicht aanvraagcriteria

Voorwaarden voor subsidie

  • Het project past binnen bovengenoemde doelstelling
  • Het project duurt ten hoogste 15 maanden
  • Ten aanzien van de deelnemers wordt de methodiek van individuele trajectbegeleiding toegepast
  • Het project wordt niet meegefinancierd uit andere structuurfondsen of communautaire initiatieven
  • De projectresultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld.

Gesubsidieerde activiteiten

  • Individuele trajectbegeleiding
  • Scholing en training
  • Ontwikkeling van opleidingen, cursussen en trainingen.