Over ESF Actie B

ESF Actie B biedt subsidie aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), sectordirectie GW. Zij helpen gedetineerden, TBS-gestelden of jongeren van 15 jaar of ouder verblijvend in een jeugdinrichting of instelling aan een opleiding of baan.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De subsidie van ESF Actie B kon worden aangevraagd in de periode van 16 december 2013 tot en met 31 december om 17:00. Voor de subsidie is een bedrag van maximaal € 9 miljoen beschikbaar. Een subsidieaanvraag diende te voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Let op: aanvragen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

Voorbeeldproject

Het Work Wiseproject bij Justitiële jongereninrichting De Heuvelrug in Overberg biedt jongeren scholing en opleiding en begeleidt hen bij het vinden (en vasthouden) van een passende baan of beroepsopleiding. Bovendien richt het project zich op huisvesting, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie B