ESF Actie C (2007 - 2013): leerlingen naar werk of vervolgopleiding

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die leerlingen voorbereiden op of begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, of begeleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.

Deze subsidie is beschikbaar voor scholen.

Let op!

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. In totaal is aan 249 projecten subsidie verleend voor een bedrag van € 42.089.246,-.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie C