Over ESF Actie C

ESF Actie C biedt subsidie aan scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, die leerlingen voorbereiden op of begeleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, of begeleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het beroepsbegeleidend onderwijs.

Aanvraagcriteria en hoogte subsidie

In 2012 was het nieuwe aanvraagtijdvak open van 15 maart 2012 om 09:00 uur tot en met 30 maart 2012, 17:00 uur (schooljaar 2012 - 2013). De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten met een bovengrens van € 450.000. Op onderdelen (activiteiten) zijn er ook nog maximum normbedragen.

Voorbeeldproject

Praktijkschool De Baander in Amersfoort is bedoeld voor leerlingen die het VMBO niet kunnen volgen. De leerachterstand is daarvoor te groot. In dit project werken de leerlingen in kleinere groepen in leerwerkplaatsen en volgen branchegerichte cursussen. Extra leerkrachten begeleiden de leerlingen intensiever en zorgen voor een goed werkend netwerk voor het creëren van stageplaatsen.