Leerlingen dr. A. van Voorthuysenschool naar werk of vervolgopleiding

Dr. A. van Voorthuysenschool zorgt dat leerlingen van vijftien jaar en ouder kunnen doorstromen naar werk of naar vervolgonderwijs op niveau 1.

Details

Projectnaam: 'Wordt vervolgd 2'
Projectaanvrager: dr. A. van Voorthuysenschool
Looptijd project: 25 november 2010 - 25 november 2010
Subsidiebedrag: € 100.734,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF actie C

Doel van het project

In praktijksimulaties worden leerlingen getest en getraind. Er worden tools ontwikkeld en uitgetest om te bekijken of leerlingen kunnen doorstromen naar werk of naar vervolgonderwijs. De competenties van leerlingen worden getest in leerwerkplaatsen en ex-leerlingen worden gevolgd in een nazorgprogramma.

Resultaat van het project

Van twintig leerlingen worden de capaciteiten en vaardigheden in een portofolio opgesteld en in een individueel onderwijsprogramma opgenomen. Met branchegerichte cursussen en een sectorgerichte benadering volgen vijfentwintig leerlingen een certificeringstraject. Er zijn veertig leerlingen die vanuit leerwerkplaatsen ingezet kunnen worden op een passende plek op de arbeidsmarkt.

Samen met de sociale werkbedrijven wordt naar wegen gezocht om de leerlingen makkelijker te laten instromen. Er zijn veertig leerlingen die deelnemen aan deze arbeidsintegratie. Er wordt nazorg geboden om te voorkomen dat leerlingen eerder stoppen met het werk. Er zijn vijf leerlingen die samen met de werkgever deze nazorg krijgen.