Thriantasschool: een passende werkplek voor zeer moeilijk lerenden

De Thriantaschool is een openbare school voor zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapte jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Om een passende werkplek te creëren is het noodzakelijk om leerlingen een passende leerplek te bieden. Het ESF-subsidieproject staat bij de Thriantaschool niet op zichzelf. Alle voorgenomen plannen en ambities worden beschreven in het schoolplan van 2011-2015, waarvan het ESF-project deel uitmaakt.

Details

Projectnaam: 'Geef de oester 1 zandkorrel, hij maakt een parel 2'
Projectaanvrager: Thriantaschool
Looptijd project: 1 augustus 2011 - 31 juli 2012
Subsidiebedrag: € 117.138,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie C: leerlingen naar werk of vervolgopleiding

Doel van het project

Training op maat is nodig om de juiste competenties te leren die nodig zijn om een passende werkplek te verwerven. Van de begeleiders wordt gevraagd een voortdurende inschatting te maken welke training de leerlingen nodig hebben. Iedere leerling van 15 jaar en ouder heeft een eigen lesrooster, dat is gekoppeld aan het uitstroomprofiel (dagbesteding, sociale werkvoorziening, werk of een vervolgopleiding). Hierbij zijn de mogelijkheden het uitgangspunt, niet de beperking. In het nieuwe vak ‘arbeidstoeleiding’ worden sollicitatievaardigheden getraind, bedrijven bezocht en een beroepskeuzetest gedaan. De externe stage biedt de optimale voorbereiding op toekomstig werk.

Voor succesbehoud is nazorg bij schoolverlaters een belangrijke factor. De Thriantaschool organiseert een jaarlijkse terugkomavond voor oud-leerlingen en hun ouders en één middag per week is een telefonische helpdesk beschikbaar.