EMVF 2014-2020: Specific Actions voor AMIF en ISF

De specific actions zijn onderdeel van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020. De subsidieregeling bestaat uit het Europese Fonds voor asiel, migratie en Integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF). Binnen het AMIF en ISF is door de Europese Commissie subsidie toegezegd voor specific actions. Dit zijn projecten die worden uitgevoerd om de prioriteiten van de Europese Unie te behalen. Op deze pagina vindt u informatie over de subsidiemogelijkheden van specific actions.

Let op!

Het is alleen mogelijk om een subsidie voor een specific action aan te vragen voor organisaties genoemd in bijlage Ha van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Logo Europees fonds voor interne veiligheid (ISF)
Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)