Uitvoeren en verantwoorden

Subsidie voor specific actions vraagt u aan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten die van pas kunnen komen bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie. Voorbeelddocumenten worden beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Aanvraagformulier specifieke maatregelen actie Hf

15% SA Bijlage Beschrijving projectplanning, activiteiten en begroting Hf

Voortgangsrapportages

Voortgangsrapportage Actie Ha 7 procent

Voortgangsrapportage Actie Ha 15 procent

Bijlage SA Projectrealisatie 7%

Bijlage SA Projectrealisatie 15%

Logo Europees fonds voor interne veiligheid (ISF)

Logo Europees fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)