Aanvragen

U kunt voor het aanvragen van specific actions subsidie gebruik maken van onderstaande procedure.

Voor de specific actions is een apart aanvraagformulier ontwikkeld.
U downloadt het voor u van toepassing zijnde PDF-formulier hier.
U print het volledig ingevulde formulier uit, ondertekent en scant het formulier en mailt de PDF met bijlagen naar Uitvoering Van Beleid.
In het onderwerp van de email vermeldt u de volgende gegevens: naam aanvrager, naam actie, naam project en het aantal verzonden mails.
Kunt u niet alle bijlagen versturen via één email? Stuur dan meerdere mails en geef elke e-mail hetzelfde onderwerp met het nummer van de e-mail.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Uitvoering Van Beleid of telefonisch 070 3152193.