Nieuwe versie Nationaal Programma ISF

Op 27 september 2018 is het Nationaal Programma ISF versie 3.0 goedgekeurd door de Europese Commissie.

De aanpassing heeft betrekking op een extra toekenning van budget (te weten € 2.242.188) naar aanleiding van de Midterm review (MTR). Hiermee is het financieringsplan ISF voor grenzen aangepast. De geprogrammeerde technische bijstand is met 5% verhoogd en de rest van het budget is geprogrammeerd voor de nationale doelstelling 6 – nationale capaciteit. De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 zal ook nog worden gewijzigd.

Op de pagina ‘Regelgeving’ van ISF en SA vindt u de laatste versie van het Nationaal Programma ISF.

Uitvoeringsbesluit van de Commissie NP ISF 270918_nl

Commission implementing decision NP ISF 270918_en