Overzicht aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Uw project moet minimaal aan de onderstaande eisen voldoen.

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling.
  • Uw project duurt maximaal 72 maanden.
  • Kostensoorten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten van arbeid, specifieke uitgaven in verband met de doelgroep, reis- en verblijfkosten buitenland, materieel, onroerend goed en overige externe kosten.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De AMIF en ISF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. Er is € 26.955.000 beschikbaar voor de programmaperiode 2014-2020. De periode waarin kosten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023.

Het is momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor actie Ha.