Voortgangsrapportages ISF en SA

Op uiterlijk 15 november 2018 dient u de voortgangsrapportage van uw project in te dienen.

De formats van de voortgangsrapportages (inclusief bijlagen) voor ISF en SA zijn inmiddels gereed en te vinden op de pagina ‘Uitvoeren en verantwoorden’ van ISF en SA.

Voor het indienen van de voortgangsrapportage maakt u gebruik van het formulier ‘Voortgangsrapportage’ en de hierin opgenomen bijlage ‘Projectrealisatie’.

In de projectrealisatie geeft u een overzicht van de inhoudelijke stand van zaken per activiteit. Ook geeft u een overzicht van de totale subsidiabele projectkosten die u daarvoor heeft gemaakt en nog verwacht te maken.

In de voortgangsrapportage geeft u een samenvatting van de inhoudelijke en financiële voortgang die u in de projectrealisatie heeft beschreven. Daarnaast geeft u de behaalde streefwaarden en eventuele knelpunten weer.