Uitvoeren en verantwoorden

ISF subsidie vraagt u aan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier van Uitvoering Van Beleid. Op deze pagina vindt u voorbeelddocumenten die van pas kunnen komen bij uw aanvraag, het voeren van uw projectadministratie en het opstellen van uw einddeclaratie. Voorbeelddocumenten worden beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Voortgangsrapportages

Einddeclaratieformulieren

Logo Europees fonds voor interne veiligheid (ISF)