Over Specific Actions voor AMIF en ISF

De specific actions zijn projecten waarvoor subsidieaanvragers rechtstreeks een projectvoorstel hebben ingediend bij de Europese Commissie. Het betreffen transnationale projecten waarbij de projecten zich richten op specifieke prioriteiten van de Europese Unie. De doelstellingen van de projecten komen overeen met de doelstellingen van het AMIF en het ISF. Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met verschillende organisaties uit verschillende Europese lidstaten. De Europese Commissie heeft de projecten die in bijlage Ha van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 staan benoemd beoordeeld en goedgekeurd. Het beheer en de uitvoering van de specific actions heeft de Europese Commissie belegd bij de lidstaat waar de aanvrager van het project is gevestigd. De doelstellingen van zijn vastgelegd in de nationale programma’s van AMIF en ISF en de Subsidieregeling.

De specific actions biedt subsidie voor de volgende projecten:

  • legale migratie: het project Webapplicatie Tool (WAT);
  • gezamenlijke terugkeer: het project MedCOI4;
  • gezamenlijke terugkeer: het project EURINT;
  • gezamenlijke terugkeer en re-integratie: het project ERRIN’;
  • consulaire samenwerking: het project RSCO;
  • de aanschaf van een CABIN RHIB (vaartuig) inclusief uitrusting en toebehoren

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De AMIF en ISF programmaperiode loopt van 2014 tot en met 2020. Er is € 26.955.000 beschikbaar voor de programmaperiode 2014-2020. De periode waarin kosten subsidiabel zijn eindigt op 31 december 2023.

Het is momenteel niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor actie Ha.