Over ESF Actie E: Sociale innovatie

ESF Actie E biedt subsidie aan werkgevers die werkprocessen en werkomstandigheden slimmer organiseren om effectiever te werken. Actie E-projecten hebben een implementatieplan - gericht op de manier waarop het werk bij de aanvrager is georganiseerd - als eindproduct. Deze plannen moeten overdraagbaar zijn. Hieronder vindt u enkele van deze implementatieplannen verdeeld over een drietal sectoren.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Een project kan een subsidie van 75% van de totale projectkosten krijgen. De totale projectkosten moeten minimaal € 50.000 en maximaal € 160.000 bedragen.

Projecten voortgekomen uit ESF Actie E