Movares: optimaal functioneren in werkomgeving

Een werkomgeving creëren waarin mensen optimaal kunnen functioneren, dat wil Movares met sociale innovatie bereiken. Vernieuwing op de werkvloer. Maatwerk in arbeidsvoorwaarden. Medewerkers meer zeggenschap geven over de eigen ontwikkeling. Dit alles leidt tot betere prestaties van het personeel en het bedrijf.

Details

Projectnaam: 'Duurzaam in beweging'
Projectaanvrager: Advies-en ingenieursbureau Movares
Looptijd project: 1 februari 2010 - 31 januari 2011
Subsidiebedrag: € 91.455,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E, sociale innovatie

Doel van het project

De concurrentiepositie van het bedrijf versterken door het vergroten van ondernemerschap en flexibiliteit binnen de organisatie. Sociale innovatie binnen Movares richt zich op het medewerkers optimaal ruimte bieden voor hun eigen verantwoordelijkheid. Steekwoorden zijn hierbij: flexibiliteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Resultaat van het project

De medewerkers hebben nieuwe ideeën aangedragen op het gebied van bijvoorbeeld beoordeling, belonen, loopbaan, groene arbeidsvoorwaarden en flexibel werken.
In de cao zijn vijf belangrijke onderwerpen door het personeel aangedragen en uitgewerkt in proeftuinen die zich richten op:

  • het ontkoppelen van werk en werkplek;
  • het flexibiliseren van arbeidstijden;
  • rooster flexibiliteit;
  • het stimuleren van zelfsturing;
  • taakverrijking van oudere werknemers.