Verhoging arbeidsproductiviteit bij WTH

Al meer dan 20 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH verwarming- en koelsystemen die bijdragen aan een laag energieverbruik en optimaal comfort in woningen en bedrijfsgebouwen. Omdat het aandeel van vloerverwarming in de bouw sterk toeneemt, is WTH de afgelopen jaren snel gegroeid tot 140 medewerkers.

Details

Projectnaam: 'Verhoging arbeidsproductiviteit bij WTH'
Projectaanvrager: WTH
Looptijd project: 1 november 2009 - 31 oktober 2010
Subsidiebedrag: € 119.925,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: Sociale innovatie

Doel van het project

Het project is gericht op het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het verlagen van risico’s en CO2-uitstoot. WTH streeft naar continuïteit en een hogere arbeidsproductiviteit door werkprocessen te verbeteren en het inrichten van een bijbehorende optimale organisatie. De concurrentie wordt hierdoor weerstaan en de continuïteit gewaarborgd. Om dit te bereiken zijn de volgende activiteiten belangrijk: stroomlijnen en uniformeren, vereenvoudigen, eenduidigheid in taken, eenduidigheid in informatievoorziening en rapportages, voorkomen en verbeteren van opbrengstverliezen en verminderen van administratieve belasting in de uitvoering.

Resultaat van het project

  • De arbeidsproductiviteit is flink gestegen en de risico’s zijn 50% gereduceerd;
  • Het opsplitsen van het totale project in deelprojecten heeft geleid tot helderheid, begrip, procesoverschrijdend denken en concrete en meetbare resultaten;
  • Door analyse van de knelpunten en implementatietrajecten werden oorzaken aangepakt. Dit geeft helderheid en inzicht;
  • Door veel overleg werd begrip voor elkaar knelpunten vergroot;
  • Het koppelen van kentallen en primaire processen geeft meer structuur en duidelijkheid;
  • Het terugkoppelen van projectresultaten motiveert de deelnemers.