Prestatiemanagement onderhoud buitenruimte Rotterdam

Ieder jaar verstrekt de afdeling Onderhoud Buitenruimte (OBu) van Gemeentewerken Rotterdam opdrachten voor het onderhouden van de Rotterdamse buitenruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud aan straten, wegen en de gemeentelijke groenvoorziening. Een klein deel hiervan voert de afdeling zelf uit, maar het grootste deel wordt op de markt gezet om nog goedkoper te kunnen inkopen. De afdeling voert de regie; de markt voert uit. De eigen vakspecialisten verlenen service bij klachten en storingen. Een verandering van productgericht naar gebiedsgericht werken. Dit is een van de speerpunten waar het om draait in het door ESF gesubsidieerde sociale innovatie project.

Details

Projectnaam: 'Prestatiemanagement onderhoud buitenruimte Rotterdam'
Projectaanvrager: Gemeentewerken Rotterdam
Looptijd project: 1 januari 2011 - 1 mei 2012
Subsidiebedrag: € 18.000,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: sociale innovatie

Doel van het project

Het doorvoeren van een kwaliteitsslag in de bedrijfsprocessen, van productgericht naar gebiedsgericht en van uitvoering naar regie vraagt om een andere wijze van leidinggeven en leiding ontvangen. Prestatiemanagement is het hiertoe gekozen middel naast het traject coachend leidinggeven dat is ingezet voor het hoger management. De uitdaging hierbij is de balans te vinden in het spanningsveld tussen enerzijds ruimte geven aan de vakmensen, maar anderzijds ook heldere kaders neerzetten waarbinnen verantwoordelijkheid genomen kan worden. Zowel de leidinggevenden als de vakmensen worden trapsgewijs opgeleid. Het uiteindelijke resultaat is een gedragverandering bewerkstelligen die leidt tot een efficiënter proces en een hoger resultaat.