Flexibele schil vijfploegenrooster Attero

Op een afvalverwerkingafdeling van Attero (locatie Wijster) is een oplossing voor de roostersystematiek ontwikkeld. Door middel van de inzet van een flexibele schil, naast het reguliere vijfploegenrooster, kan de behoefte aan meer flexibiliteit en individualisering in het rooster worden verwerkt.

Details

Projectnaam: 'Flexibele schil vijfploegenrooster Attero'
Projectaanvrager: Attero, locatie Wijster
Looptijd project: 1 november 2009 - 30 september 2010
Subsidiebedrag: € 95.736,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: Sociale innovatie

Doel van het project

Binnen de productieafdelingen van Attero, locatie Wijster wordt voor de verwerking van afval gewerkt in ploegensystemen. Bij deze werkwijze liep de organisatie tegen diverse knelpunten aan. Zo kon Attero verzoeken voor deeltijdwerk niet toekennen. Ook kon er geen invulling gegeven worden aan de behoefte om op individuele basis minder nachten te gaan werken. Bovendien waren er onvoldoende buffermogelijkheden binnen de ploegen om verlofverzoeken op te vangen. Om deze knelpunten op te lossen deed Attero op de locatie Wijster een proef met een zogenaamde flexibele schil die geheel bestond uit eigen medewerkers.

In de flexibele schil werden medewerkers opgenomen die afwijkende tijden wilden werken in verband met gezondheid of privéomstandigheden. De medewerkers in de schil kregen in de proef de mogelijkheid om een individueel werkrooster op te stellen via een ‘overall’ planner over de vijf deelnemende ploegen heen. Bovendien is een taakanalyse uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het minder werken op minder gunstige tijdstippen. Op deze manier kan de gevraagde flexibele capaciteit met betrekking tot de bedrijfsprocessen worden afgestemd met de aangeboden flexibiliteit van de eigen medewerkers. Op een later tijdstip zijn aan de flexibele schil ook externe medewerkers toegevoegd, dit leidde tot minder inhuur.

Resultaat van het project

  • 83% van de medewerkers is tevreden over de oplossing van de flexibele schil. Het rooster sluit goed aan bij de wensen van de medewerkers;
  • Door de flexibele schil werkt men nu met alle ploegen samen in plaats van in een vaste ploeg. Dit wordt als prettig ervaren;
  • De taken en de mogelijkheid om ze te verschuiven zijn in kaart gebracht waardoor meer werkzaamheden in ochtend, middag en avond plaatsvinden en minder in de nacht;
  • De arbeidsproductiviteit is gestegen;
  • De flexibele schil zal worden gecontinueerd op locatie Wijster. Aan de projectgroep is gevraagd om een voorstel te doen voor de verdere uitrol van de flexibele schil binnen Attero.