Oogziekenhuis Rotterdam: meer patiënten in minder tijd

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé superspecialist specifiek voor oogheelkunde. In de huidige praktijk bemerkt het Oogziekenhuis een tekort aan capaciteit en heeft daarmee te weinig tijd voor nieuwe patiënten. Het door ESF gesubsidieerde project richt zich op het opstellen van een implementatieplan om de arbeidsproductiviteit binnen het Oogziekenhuis te verbeteren. Zo kunnen meer patiënten worden behandeld in minder tijd, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Details

Projectnaam: 'Meer patiënten in minder tijd'
Projectaanvrager: Oogziekenhuis Rotterdam
Looptijd project: 1 december 2010 - 30 november 2011
Subsidiebedrag: € 119.977,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: sociale innovatie

Doel van het project

Op basis van een analyse van knelpunten en sociale innovatiepotentie worden meetbare doelstellingen geformuleerd en een implementatieplan opgesteld. Het Oogziekenhuis wil de planning en processen op verschillende afdelingen beter op elkaar afstemmen. Daarbij zal het personeel breder ingezet worden. Oogartsen voeren nu vaak eenvoudiger taken en handelingen zelf uit, waardoor ongewenst veel tijd aan een patiënt wordt besteed. Het Oogziekenhuis overweegt om andere medewerkers deze taken over te laten nemen. Daarnaast zijn er ideeën over samenvoeging van afdelingen, zodat bij het toenemen van werkdruk of bij piekbelasting medewerkers binnen teams kunnen bijspringen.

Resultaat van het project

Het succes van bovenbeschreven ideeën kan versterkt worden als medewerkers met verschillende functies meer in teamverband werken. Door teamverantwoordelijkheid kan de samenwerking binnen het team verbeteren. Een verruiming van de openingstijden kan voor medewerkers tot meer flexibiliteit in de arbeidsuren leiden, met verbetering in de werk/privébalans tot gevolg. Het project richt zich op de gehele organisatie van het Oogziekenhuis.