Markanto: Zelfroosteren binnen de thuiszorg

Binnen de zorgsector is door vergrijzing en ontgroening sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen veranderen de aard van het werk en vragen om een nieuwe aanpak. Voor het bieden van ruimte en vrijheid is een cultuur van flexibel werken de basis.

Details

Projectnaam: 'Zelfroosteren binnen de thuiszorg'
Projectaanvrager: Markanto Thuiszorg
Looptijd project: 1 maart 2011 - 28 februari 2012
Subsidiebedrag: € 120.000,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: sociale innovatie, vitale bedrijven

Doel van het project

Drie leden van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), te weten IVT Zorg, De Zorgzaak en Markanto Thuiszorg, onderzoeken door middel van pilotteams of een vorm van zelfroosteren een meerwaarde kan hebben voor thuiszorgorganisaties. Bij zelfroosteren bepalen de medewerkers zelf wie wanneer welke dienst doet. Natuurlijk binnen aangegeven bezettingseisen en binnen de eisen van de arbonorm. Voor dit project is subsidie verleend door het ESF.
Als uitgangspunten voor het zelfroosterproject zijn geformuleerd:

  • De arbeidsproductiviteit neemt toe met meer dan 2%;
  • De medewerkers- en cliënttevredenheid stijgt met tenminste 0,5 punt;
  • De kosten van de planning daalt met tenminste 10%;
  • Bij meer dan 20% van de deelnemers leidt dit project tot aanpassing van het contract ter ondersteuning van de balans werk-privé.

Resultaat van het project

Voor alle drie de organisaties is gebleken dat zelfroosteren voordelen kan opleveren, echter de valkuilen en risicofactoren liggen voor iedere organisatie op een ander vlak. BTN stelt een implementatieadvies op voor zowel alle leden van BTN als voor de gehele sector.