KATAM: Procesverbetering Cosmo trucks

De ontwikkelingen in de markt als gevolg van de economische crisis en het tegenvallende bedrijfsresultaat waren voor Cosmo Trucks aanleiding om kritisch te kijken naar de bedrijfsprocessen. Cosmo Trucks kan mede door ESF-subsidie de bedrijfsprocessen efficiënter en doelmatiger laten verlopen.

Details

Projectnaam: 'KATAM'
Projectaanvrager: Cosmo Trucks Zwolle BV
Looptijd project: 1 januari 2011 - 31 december 2011
Subsidiebedrag: € 111.390,-
Project maakt onderdeel uit van: ESF Actie E: sociale innovatie, vitale bedrijven

Doel van het project

Samen met de medewerkers wordt een nieuwe inrichting van het After Sales-proces ontworpen. Verschillende afdelingen zijn betrokken bij het project; van de werkplaats tot de administratieve/ financiële afdelingen en het management. Ook moeten de ICT-systemen zo ingericht worden, dat zij het werkproces van A tot Z ondersteunen. Het herontwerp van het werkproces is gericht op efficiëntie en klantgerichtheid en kenmerkt zich door KATAM: Klantgerichtheid binnen het proces is continu onderhevig aan verbetering. Auto klaar? Factuur klaar! Transparantie over diensten en prijzen, zowel intern als extern. Afspraak is afspraak. Medewerkers zijn in staat en bereid om de gewenste klantbeleving vorm te geven.

Resultaat van het project

De procesverbetering moet leiden tot een structurele nieuwe manier van werken. Zo zal bijvoorbeeld de nieuwe wijze waarop gepland en gefactureerd wordt, leiden tot een snellere en transparantere dienstverlening voor de klant. De nieuwe werkprocessen worden binnen twee pilotdealers getest. Bij een positieve uitkomst van de pilots, wordt het project verder uitgerold binnen alle 18 dealers van Cosmo Trucks.