Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

Vanaf 1 oktober 2020, 09.00 uur gaat het aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD - OA).

Met deze tijdelijke regeling kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden met hulp van een loopbaanadviseur zich aanmelden voor een ontwikkeladviestraject. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie en wordt de mogelijkheid geboden een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Per afgerond ontwikkeladviestraject, kan door een loopbaanadviseur subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld vanaf 1 oktober 2020, om 09.00 uur.

Let op: aanvragers kunnen al vanaf 1 augustus 2020 starten met het geven van ontwikkeladviestrajecten. Het is echter pas mogelijk vanaf 1 oktober 2020 om de subsidieaanvraag bij Uitvoering Van Beleid in te dienen. Wanneer er bij NLLD – OA een registratiecode is afgegeven voor een traject, dan bestaat er zekerheid over subsidie, mits tijdig wordt gedeclareerd en aan de voorwaarden is voldaan.

Lees hier (op de website Overheid.nl) meer over deze subsidieregeling.  De gewijzigde subsidieregeling staat daar eveneens.