Over Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD – OA)

Let op: deze regeling betreft een nieuwe regeling dan de reeds vervallen Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV). Een overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen de NLLD – OA en de TSOV-regeling treft u hier aan.

De NLLD – OA regeling is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is onderdeel van een flankerend tijdelijk crisispakket waarvoor € 50 mln. beschikbaar is gesteld. Dit crisispakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing en wordt ondersteund met een campagne in samenwerking met stakeholders om het pakket gericht onder de aandacht te brengen van werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden. In deze regeling is enkel het onderdeel ontwikkeladviezen uitgewerkt.

Met deze tijdelijke regeling kunnen loopbaanadviseurs werkenden (waaronder werknemers, flexwerkers en zelfstandigen) en werkzoekenden een ontwikkeladviestraject aanbieden en daarvoor een subsidiebedrag van € 700,- aanvragen per afgerond ontwikkeladviestraject.

Het doel van het ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Het product dat uit het ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

De loopbaanadviseur dient een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang van het traject te registreren op het Ontwikkeladviesportaal.

Na registratie krijgt de loopbaanadviseur een uniek nummer toegestuurd dat nodig is bij de uiteindelijke subsidieaanvraag.

Looptijd regeling

Loopbaanadviseurs die voldoen aan de gestelde eisen in de regeling kunnen subsidie aanvragen voor het geven van een ontwikkeladvies aan werkenden, zelfstandig ondernemers en werkzoekenden.

De aanvraagperiode voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met ontwikkeladvies loopt van 1 oktober 2020, 09:00 uur tot uiterlijk 30 september 2021, 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is, subsidie aangevraagd en verkregen worden.