Sluiting aanvraagtijdvak NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

Het aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (hierna subsidieregeling) sloot op 30 september 2021 om 17.00 uur

Wij gaan een aantal subsidieaanvragen nader controleren om na te gaan of deze aan de subsidieregeling voldoen.

Indien uw subsidieaanvraag wordt gecontroleerd, nemen wij in januari of februari 2022 contact hierover met u op.

In bijlage IV van de subsidieregeling (link) is beschreven welke documenten beschikbaar moeten zijn voor de controle.

Om de controle voorspoedig te laten verlopen is het belangrijk dat u de benodigde documenten tijdig, juist en volledig aan ons aanlevert.