Maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De regeling voor ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL leert door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 december 2020 konden mensen zich weer via een loopbaanadviseur aanmelden voor een kortdurend ontwikkeladviestraject, om meer inzicht te krijgen op hun ontwikkelkansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Op dit moment is - veel sneller dan verwacht - het maximum aantal registraties bereikt. Dit is in recordtempo gegaan: in een tijdspanne van iets meer dan een dag hebben 55.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Dit betekent dat er op dit moment geen nieuwe trajecten meer geregistreerd kunnen worden. Reeds geregistreerde trajecten die volgens de voorwaarden van de regeling worden afgerond en waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ontvangen uiteraard de subsidie.

Per afgerond ontwikkeladviestraject, kan door een loopbaanadviseur subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Deze trajecten kunnen gedeclareerd worden tot uiterlijk 30 september 2021, 17:00 uur.

Op de website van Uitvoering van Beleid treft u een FAQ met veel voorkomende vragen en antwoorden.