Aanvragen

Registratiefase

Voordat een loopbaanadviseur een subsidieaanvraag kan doen en voordat een ontwikkeladviestraject wordt gestart, dienen de ontwikkeladviestrajecten te worden geregistreerd op de website Ontwikkeladviesportaal.nl

Aanvraagfase

Wanneer u de subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich registreren op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Wanneer er bij NLLD – OA een registratiecode is afgegeven voor een traject, dan bestaat er zekerheid over subsidie, mits tijdig wordt gedeclareerd en aan de voorwaarden is voldaan.

Heeft u nog geen account op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid? Dan maakt u een account aan via Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Met dit account kunt u meteen een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het digitale aanvraagportaal kunt u vervolgens binnen vijf werkdagen onder ‘Mijn registraties’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd.

In de Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u een introductie op het subsidieportaal. De handleiding bevat screenshots met korte toelichtingen.
Vergeet u daarbij niet in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid te registreren als aanvrager voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD – OA). Na de registratie op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid kunt u een aanvraag indienen.

Let op: een nieuwe registratie kunt u indienen in de tab ‘Mijn registraties’ door te kiezen voor ‘Nieuwe registratie’. Volg hier vervolgens de aanwijzingen op en verstuur de nieuwe registratie.

Met uw inlognaam en wachtwoord krijgt u direct toegang tot het subsidieaanvraagformulier.

1. Aanvragen

De subsidie kan achteraf worden aangevraagd door loopbaanadviseurs die aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals vermeld staat in artikel 4 van de Subsidieregeling.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2020, 9:00 uur tot 30 september 2021, 17:00 uur. Voor het aanvragen van de subsidie gelden een aantal eisen. Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Let op: aanvragers kunnen al vanaf 1 augustus 2020 starten met het geven van ontwikkeladviestrajecten. Het is echter pas mogelijk om vanaf 1 oktober 2020 de subsidieaanvraag bij Uitvoering Van Beleid in te dienen.

2. Beoordeling

Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als de aanvraag volledig is ingediend ontvangt de aanvrager uiterlijk binnen 13 weken een vaststellingsbeschikking, waarna de toegekende subsidie wordt uitbetaald. In de praktijk zal ernaar gestreefd worden om vaststellingsbeschikkingen eerder af te geven dan de genoemde periode van 13 weken. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden, dan krijgt de aanvrager een herstelmogelijkheid. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen te reageren op deze brief, waarna er een definitief besluit volgt in de vorm van een vaststellingsbeschikking.

3. Subsidieplafond

Voor het verstrekken van Ontwikkeladviezen aan deelnemers is een beperkt subsidiebudget beschikbaar. Als het uitgekeerde subsidiebedrag van een doelgroep het beschikbare subsidieplafond heeft overschreden vindt geen subsidietoekenning meer plaats.

Het is belangrijk dat Uitvoering Van Beleid beschikt over de juiste rekeninggegevens voor het betalen van de subsidie. Het controleren of wijzigen van uw gegevens kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid.