SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Eventuele updates rond de SLIM-subsidieregeling vermelden wij op deze pagina's.

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM

Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Door dit programma:

•         komen projecten met elkaar in contact om van elkaar te leren, 
•         kunnen aanvragers deelnemen aan kennisbijeenkomsten,
•         is er de gelegenheid om vragen te stellen over de subsidie.

Dit programma is geheel kosteloos. Neem een kijkje op de website van Katapult en meld u aan voor het ondersteuningsprogramma SLIM. 
Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Actueel 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelde een toolkit voor stakeholders die willen communiceren over de SLIM-regeling. In deze toolkit vindt u video’s, visuals, posters etc om aandacht te geven aan de SLIM-subsidie: SLIM-subsidie voor het mkb | Campagnetoolkits.nl

Campagnebeeld SLIM WERKGEVEN
Beeld: ©Rijksoverheid/SZW