Bijlagen en downloads

Op deze pagina vindt u de documenten die nodig zijn om een aanvraag in te dienen en om de realisatie van uw project te verantwoorden. Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar subsidieregelingSLIM@minszw.nl

Aanvragen samenwerkingsbedrijven en grootbedrijven tijdvak juni/juli  

Aanvragen MKB tijdvak maart/ september

Uitvoeren

Verantwoorden

 Let op: er zijn verschillende bijlages beschikbaar die u nodig heeft voor het opstellen van uw einddeclaratie en de verantwoording daarvan. Het voorgeschreven format voor de financiële bijlage is daar een van.
Voor de verantwoording van uw project SLIM mkb, samenwerkingsverband en grootbedrijf wordt een onderscheid gemaakt in de financiële bijlage bestemd voor projecten verleend tot het tijdvak maart 2022 en een financiële bijlage bestemd voor projecten verleend vanaf het tijdvak maart 2022.

 • Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM grootbedrijf 

• Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM grootbedrijf aanvragen (vanaf maart 2022)

• Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM samenwerking

• Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM samenwerkingsverbanden (vanaf maart 2022) 

Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM mkb  (tot tijdvak maart 2022)

Financiële bijlage verzoek tot vaststelling SLIM mkb (vanaf maart 2022)