Accountantsprotocol SLIM-regeling (herzien)

Na overleg met de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants) is besloten het controleprotocol voor de SLIM-regeling aan te passen. Naast enkele tekstuele aanpassingen is de belangrijkste wijziging die van paragraaf 2.2.
Hierin staat dat, voor wat betreft de volledigheid van de eventuele andere overheidsfinanciering (subsidies) en inkomsten in de subsidieverantwoording, de accountant mag steunen op een aan hem gerichte daartoe strekkende vormvrije verklaring van de (hoofd)aanvrager. Deze verklaring moet gedateerd en ondertekend zijn door het bevoegde management van de (hoofd)aanvrager). Deze hoeft niet mee gestuurd te worden bij de indiening van de einddeclaratie.