Over

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Voor wie geldt de regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
Vanaf maart 2020 kunnen deze drie partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming. Of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten. Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM

Bent u bezig om via de SLIM-regeling leren en ontwikkelen in het mkb te versterken? Dit hoeft u niet alleen te doen: Team SLIM van de non-profit kennisorganisatie Katapult (een label van Platform Talent voor Technologie, (PTvT)) organiseert een kosteloos ondersteuningsprogramma voor SLIM. Dit doen zij met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zij helpen SLIM-aanvragers om de SLIM-activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren en leren en ontwikkelen op de werkvloer vanzelfsprekend te maken. Dat doen ze door:

  • kennissessies te organiseren waar u gratis gebruik van kunt maken
  • u in contact te brengen met andere SLIM’ers voor het uitwisselen van ervaringen
  • u toegang te geven tot een kennisbank vol met tools en goede voorbeelden
  • antwoorden te geven op alle vragen die u hebt over leren en ontwikkelen in het mkb

Dit programma is geheel kosteloos. Neem een kijkje op de website en meld u aan voor het ondersteuningsprogramma, dan blijft u automatisch op de hoogte. Ook als u (nog) geen SLIM-aanvraag hebt gedaan, staan de praktische tools en ervaringsverhalen ter beschikking op de website.

Vragen? Stuur een e-mail slim@ptvt.nl