Contact

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering Van Beleid

Postbus 93249

2509 AE Den Haag

Individuele mkb-ondernemingen
Telefoon: 070 315 21 11
E-mail: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

Samenwerkingsverbanden & Grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie
Telefoon: 070 315 23 20
E-mail: slimsamenwerken@minszw.nl