Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.

Let op!

Het subsidieplafond  voor de vierde subsidieperiode is bereikt. Het vierde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 9 februari 2018, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is het digitale aanvraagportaal voor deze subsidieregeling op Uitvoering Van Beleid gesloten. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen voor dit aanvraagtijdvak.