Over Kinderopvang taal- en interactievaardigheden

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage.

Deskundige beroepskrachten en gastouders praten met kinderen en leggen ze dingen uit. Ze moedigen interactie tussen de kinderen aan en stimuleren ze actief in hun ontwikkeling. Hiervoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk en ook interactievaardigheden spelen hierbij een grote rol. Door subsidie te verlenen voor trainingen gericht op taal- en interactievaardigheden helpt deze regeling om de beheersing van de Nederlandse taal en de interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders op een hoger peil te brengen.

Alvorens u daadwerkelijk subsidie aanvraagt, is het aan te raden informatie in te winnen over de verschillende trainingen. Op de websites van NJI en Sardes vindt u meer informatie over het aanbod van trainingsprogramma's. Hieruit kunt u een keuze maken welk trainingsprogramma het beste bij uw organisatie past.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Voor het vierde tijdvak bedraagt de totale subsidie voor deze regeling € 3.000.000. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type training. Voor een training voor individuele beroepskrachten bedraagt de subsidie € 650 per training. Voor een 'train de trainer'-opleiding (een training voor leidinggevenden of staffunctionarissen bij een kindercentrum of voor bemiddelingsmedewerkers van een gastouderbureau), bedraagt de subsidie € 2.000 per training.

Een subsidieaanvrager kan in één aanvraagtijdvak in totaal maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Alleen de deelnemingskosten voor trainingen die zijn vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage komen voor subsidie in aanmerking.

Het vierde aanvraagtijdvak is open van 2 januari 2018, 09.00 uur tot 30 april 2018, 17.00 uur.