Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op Kinderopvang taal- en interactievaardigheden.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang. Bekijk ook de eerdere versie van deze Subsidieregeling.