Aanvragen

Houders van een kindercentrum of gastouderbureau kunnen een bijdrage krijgen in de kosten van trainingsactiviteiten die gericht zijn op het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders.

Aanvraagcriteria

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal eisen. Deze vindt u op de pagina Overzicht aanvraagcriteria. Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.

Registreren voor de aanvraag

Wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen, moet u zich registreren als aanvrager voor deze subsidieregeling. U maakt hiervoor eerst een account aan op het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Indien u al geregistreerd bent als aanvrager, dan kunt u direct inloggen op het Subsidieportaal. De regeling Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden vindt u in de eerste kolom (nieuw portaal). 

Met uw account kunt u een verzoek indienen om als aanvrager geregistreerd te worden. In het Subsidieportaal kunt u vervolgens onder ‘Mijn regelingen’ zien of u als aanvrager bent geregistreerd. De registratie heeft dan de status “Ingediend” . Uitvoering Van Beleid moet de registratie eerst goed keuren voordat u daadwerkelijk een subsidieaanvraag in kunt dienen. Deze beslissing wordt binnen één werkdag genomen. De registratie krijgt dan de status "Goedgekeurd". In de Handleiding nieuwe Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid vindt u meer uitleg over het Subsidieportaal. Als uw registratie is afgerond, staat het aanvraagformulier voor u klaar zodra het tijdvak wordt geopend.

Ik heb al een account

Als u al een account heeft, dan hoeft u zich alleen nog te registreren als aanvrager. Ook wanneer dit account nog was aangemaakt voor ons oude Subsidieportaal kunt u dit nog gebruiken.  Wij hebben uw account overgezet naar het nieuwe Subsidieportaal. Voordat u inlogt, kunt u kiezen voor wachtwoord vergeten en een nieuw wachtwoord instellen. Al uw bestaande gegevens en eerdere projecten blijven in het oude subsidieportaal.

Subsidie aanvragen

Wanneer u als aanvrager voor deze subsidieregeling staat geregistreerd krijgt u tijdens een openstaand aanvraagtijdvak via het Subsidieportaal toegang tot het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u uw gegevens in, en geeft u aan hoeveel medewerkers een training gaan volgen. Alleen de deelnemingskosten voor trainingen die zijn vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage komen voor subsidie in aanmerking.  

Er zijn twee soorten trainingen:

  • trainingen taal- en interactievaardigheden voor beroepskrachten;
  • zogenoemde 'train de trainer'-trainingen voor leidinggevenden en stafmedewerkers bij kinderopvangcentra en voor bemiddelingsmedewerkers bij gastouderbureaus.

In de bijlage bij uw aanvraag geeft u aan voor welke trainingen u subsidie aanvraagt. 

Alvorens u daadwerkelijk subsidie aanvraagt, is het aan te raden informatie in te winnen over de verschillende trainingen. Op de website van NJI en Sardes vindt u meer informatie over het aanbod, op basis waarvan u kunt kiezen welk trainingsprogramma het beste bij uw organisatie past.

Deadlines en doorlooptijd

Uw aanvraag kunt u uitsluitend indienen tussen 2 januari 2018, 9:00 uur en 30 april 2018, 17:00 uur. Let op: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, wij raden u dus aan om uw aanvraag pas in te dienen op het moment dat u alle informatie en stukken heeft. Uitvoering Van Beleid beoordeelt of de ingediende subsidieaanvraag volledig is, en of deze aan de gestelde voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen vier weken een ontvangstbevestiging. Is uw aanvraag onvolledig, dan ontvangt u een verzoek om de aanvraag aan te vullen. Indien uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, dan neemt Uitvoering Van Beleid contact met u op.


Uitvoering Van Beleid neemt uiterlijk binnen dertien weken na 30 april 2018 een beslissing over uw aanvraag. Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een beschikking en wordt een voorschot van 100% van het subsidiebedrag uitgekeerd.