Nieuwe tijdvak subsidieregeling Kinderopvang: versterking taal- en interactievaardigheden

Vanaf 2 januari 2017, 9.00 uur, tot en met 28 april 2017, 17.00 uur kunnen houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW voor de regeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang.

Het Agentschap SZW beoordeelt de aanvragen. Er is voor dit derde aanvraagtijdvak maximaal € 3.400.000 beschikbaar.

Gevolgde trainingen dienen uiterlijk 52 weken na de datum van ontvangst van de verleningsbeschikking afgerond te zijn. Let op: als houder kunt u pas starten met de trainingen en met het afspraken maken hierover nadat u een verleningsbeschikking hebt ontvangen van het Agentschap SZW.

De wijzigingsregeling voor het derde aanvraagtijdvak van de subsidieregeling treft u hier.