Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op ESF Actie E: Sociale Innovatie, Vitale Bedrijven.

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2007 – 2013. Op de website Overheid.nl vindt u de laatste versie van de regeling. Ook vindt u daar eerdere versies van december, oktober en juni 2011, de wijzigingen op de regeling en de bijhorende toelichtingen.

Handleiding projectadministratie (HPA)

De Handleiding Projectadministratie (HPA) is een hulpmiddel om te voldoen aan regels die gelden voor het inrichten van de ESF-projectadministratie.

De volgende onderdelen uit de HPA zijn van toepassing op deze subsidieregeling:
3.2 Externe kosten
3.2.1 Verantwoording externe kosten
5.1 Bewaarplicht en procedures voor waarmerken van digitale administraties
5.2 Bewijsstukken publiciteit  zijn van toepassing.

Bij onderdeel 3.2.1 zijn de toerekeningsmethodiek en de marktconformiteitsstoets niet van toepassing. Bij onderdeel 5.2 komt het derde bullet over het informeren van uitvoerders en deelnemers te vervallen.

Europese verordeningen over het ESF

De ESF-subsidieregeling is gebaseerd op Europese Verordeningen. Dit zijn onder andere Verordening 1828/2006, 1083/2006 en 1081/2006.