ESF 2014-2020: algemene informatie Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers. In 2017 bestaat het Europees Sociaal Fonds zestig jaar.

Deze subsidies zijn beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.