ESF in Nederland 2014 tot 2020: Regelgeving

Deze pagina geeft toelichting over de regelgeving voor Nederland omtrent de toekenning van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds.

Partnerschapsovereenkomst

Lidstaten van de Europese Unie moeten in een Partnerovereenkomst aangeven hoe zij de middelen uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen inzetten die voor de periode 2014-2020 beschikbaar zijn.

Voor Nederland gaat het om ongeveer € 1,7 miljard aan Europese middelen die geïnvesteerd worden in innovatie en concurrentiekracht van het mkb, verhoging van de arbeidsparticipatie en het realiseren van een milieuvriendelijke economie. De Nederlandse Partnerschapsovereenkomst is eind augustus 2014 goedgekeurd door de Europese Commissie.
Op de website Partnerschap Europese Fondsen vindt u meer informatie en de tekst van de overeenkomst.

Operationeel programma ESF

Nederland heeft met de Europese Commissie afspraken gemaakt over de besteding van het ESF. Deze zijn vastgelegd in het zogenoemde Operationeel Programma 2014-2020. In de Factsheet Operationeel Programma ESF 2014 – 2020 vindt u eveneens nadere informatie.