Jaarverslagen ESF 2014-2020

Op deze pagina vindt u de samenvattingen en jaarverslagen van ESF 2014-2020. Jaarlijks rapporteert Uitvoering Van Beleid een veelvoud aan gegevens aan de Europese Commissie.

Dit doet zij aan de hand van een door de Europese Commissie vastgesteld format in het Annual Implementation Report (AIR). Een samenvatting van de AIR wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van Uitvoering Van Beleid.

De AIR is een weergave over de financiële realisatie, de aantallen en eigenschappen van de deelnemers en daarnaast een inhoudelijke stand van zaken van de uitvoering van het ESF programma in Nederland.

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF air 2021 

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF air 2020

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF air 2019

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF air ESF 2018

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF 2017

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF 2016

Publiekssamenvatting Annual Implementation Report ESF 2014-2015