Publiciteitsverplichtingen

Uw project wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Als sponsor van uw project ziet Europa graag haar naam terug. Een van de subsidievoorwaarden is dan ook dat u actief uitdraagt dat de Europese Unie (EU) bij uw project betrokken is.

Net zo belangrijk is dat promotie en publiciteit een nuttige bijdrage kan leveren aan uw project. Bijvoorbeeld om deelnemers te vinden, om bedrijven of geldschieters te interesseren én om de resultaten onder de aandacht te brengen van anderen. Publiciteit in de media speelt daarin een onmisbare rol. Een bericht in de lokale krant of op de radio is inspirerend en stimulerend voor alle betrokkenen.

In artikel 19 van de subsidieregeling zijn de verplichtingen over publiciteit vastgelegd. Daarnaast is ook de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 821/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 van belang. In deze uitvoeringsverordening is een nadere uitwerking opgenomen van de eisen die zijn gesteld aan alle vormen van voorlichtings- en communicatiemaatregelen. De uitvoeringsverordening geeft ook nadere instructies over waar het embleem en de term ”Europese Unie” op de website van de subsidieontvanger (indien aanwezig) moet worden geplaatst en dat op diezelfde website een verwijzing naar het Europees Sociaal Fonds wordt opgenomen. De ESF-regeling verwijst naar deze uitvoeringsverordening.

Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van publiciteit?

  • U informeert de door u ingeschakelde uitvoerders en de deelnemers aan uw project dat zij meedoen aan een project waarin Europees geld zit. Zij krijgen vroeg of laat ook te maken met de administratieve voorwaarden die ESF aan uw project stelt. Met een folder, of toelichting op uw website, kunt u deelnemers hiervan bewust maken.
  • Op alle relevante op het project en de uitvoering daarvan betrekkingen hebbende documenten maakt u duidelijk kenbaar dat voor het project steun is verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.
  • Vermeld op al uw voorlichting- en communicatie-uitingen de bijdrage van de EU aan het project door middel van het EU embleem en de toevoeging Europees Sociaal Fonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor brochures, folders en nieuwsbrieven. Denk verder aan de urenregistratie, inschrijfformulieren voor opleidingen/cursussen, presentielijsten, advertenties, persberichten, certificaten en evaluatieformulieren..
  • Hebt u een website? Vermeld dan op deze website dat de Europese Unie het project meefinanciert. Uiteraard geldt dit ook als het project beschreven wordt op webpagina’s binnen een andere site.
  • U moet tenminste een affiche op A3 formaat ophangen op een voor het publiek goed zichtbare plek. Uitvoering Van Beleid stelt het affiche digitaal beschikbaar (zie onderaan deze pagina onder Documenten).
  • ESF-subsidieontvangers zijn verplicht mee te werken aan georganiseerde publicitaire- en voorlichtingsactiviteiten gericht op de media, potentiële deelnemers van projecten en het grote publiek.

Logoset

Het EU-embleem in relatie tot ESF is digitaal beschikbaar voor online toepassingen (jpg-formaat). Er zijn twee varianten die u onderaan ziet staan. U kunt het embleem downloaden door het bestand met de rechtermuisknop op te slaan.

Lees de grafische handleiding van het Europees embleem door bij het gebruik van het embleem. Dit geldt eveneens voor de handleiding van het gebruik van het EU embleem in de context van de Europese programma's.

U kunt ook de Europese vlag downloaden via de de pagina van de Europese Unie voor het ESF affiche op A3 formaat. Het affiche wordt helemaal onderaan deze pagina als download aangeboden.

Embleem van de Europese vlag met de tekst Europees Sociaal Fonds
Beeld: ©SZW/DSU/UVB
Embleem van de Europese vlag met de tekst Europees Sociaal Fonds, aangvuld met de tekst: dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds
Beeld: ©SZW/DSU/UVB