Actieve inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Het ESF-thema Actieve Inclusie (ESF 2014 - 2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Deze subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheden.

Let op!

Om een aanvraag voor SITS te kunnen indienen, dient u eerst een account aan te maken via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Vanaf 27 februari om 16:00 uur kunt u dit doen via het nieuwe e-portaal. Het oude e-portaal is vanaf dat moment gesloten voor registraites SITS.

Het aanvraagtijdvak is geopend van 1 juni 2015 om 9:00 tot en met 31 december 2019 om 17:00. Subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten binnen de arbeidsmarktregio’s, het UWV en het ministerie van Veiligheid & Justitie.