Nieuwe subsidieregeling Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Vanaf 1 juni 2015 kan in het kader van ESF 2014-2020 subsidie worden aangevraagd voor projecten sociale innovatie in het sociaal domein en/of transnationale samenwerking.

Bij sociale innovatie projecten moet het gaan om projecten die een antwoord kunnen geven op maatschappelijke uitdagingen op het terrein van actieve inclusie. Deze projecten kunnen in transnationale samenwerking worden uitgevoerd maar het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere transnationale projecten op het gebied van actieve inclusie. Per project is subsidie van tenminste 60.000 euro tot ten hoogste 190.000 euro mogelijk, uitgaande van 50% co-financiering. In totaal is 5,3 miljoen euro beschikbaar. Het aanvraagtijdvak sluit per 31 december 2019 of zodra het budget op is.

De subsidie kan worden aangevraagd door centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s, het UWV of het ministerie van Veiligheid en Justitie.