Overzicht aanvraagcriteria

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Uw project voldoet aan het omschreven doel uit de regeling;
  • Uw project duurt maximaal 24 maanden;
  • Uw project bevat een concrete omschrijving van de wijze waarop de resultaten tijdens of na afronding van het project worden verspreid;
  • Uw project in het kader van transnationale samenwerking bevat een transnationale partnerschapsovereenkomst.

Hoogte subsidie

Voor het thema Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS) is dit aanvraagtijdvak maximaal € 5.300.000 beschikbaar. De subsidie per project bedraagt minimaal € 60.000 en maximaal € 190.000 en bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Aanvraagperiode

Op 1 juni 2015 om 9:00 uur gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open.
Tot en met 31 december 2019, 17:00 uur is het mogelijk een aanvraag in te dienen, tenzij de maximale subsidie van € 5.300.000 eerder is verleend.