Regelgeving

Op deze pagina vindt u de regelgeving die van toepassing is op de Actieve inclusie (ESF 2014-2020): Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS).

Nationale regelgeving

De regels waaraan een ESF-project moet voldoen vindt u in de Subsidieregeling ESF 2014 - 2020 op Overheid.nl.

Handleiding projectadministratie (HPA) thema Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (SITS)

Voor SITS wordt een apart hoofdstuk toegevoegd aan de HPA Actieve Inclusie. Daarin kunt u de bijzondere aandachtspunten voor Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking vinden.

Sociale innovatie in het ESF-programma 2014-2020

Een onderdeel van de ESF programmaperiode 2014 - 2020 is gericht op Sociale Innovatie en Transnationale samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding. Om het begrip ‘sociale innovatie’ met het oog op arbeidstoeleiding duidelijker gedefinieerd te krijgen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd dit begrip in die context te operationaliseren en toegankelijker te maken. Op grond van literatuuronderzoek zijn kenmerken geïdentificeerd die nodig zijn of waar aan gedacht moet worden om tot sociale innovatie op lokaal niveau te komen. Tevens is gekeken naar de factoren die tot sociale uitsluiting leiden en naar wat er voor nodig is om dat op een sociaal innovatieve manier tegen te gaan.