Over Actieve Inclusie: SITS

Het ESF-thema SITS biedt subsidie voor het bevorderen van sociale innovatie dan wel het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein van actieve inclusie.

Een project heeft een looptijd van maximaal 24 maanden en moet zich richten op:

  • Methodiek- of instrumentontwikkeling: het testen, verbeteren, onderzoeken, evalueren, innoveren en implementeren van bestaande of nieuwe instrumenten en werkwijzen uit de praktijk van arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

Of:

  • Kennisdeling: bevorderen dat partijen van elkaar leren op basis van praktijkervaringen bij arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een volledig overzicht van de aanvraagcriteria vindt u op de pagina Overzicht Aanvraagcriteria.