Eindproducten

In de SITS-regeling is opgenomen dat eindproducten op de website van Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW) worden opgenomen. Nu de eerste projecten zijn afgerond (tot en met definitief rapport), kunt u vanaf heden op deze plek de eindproducten van de diverse projecten vinden.

Per project vindt u hier een samenvatting van het project, het definitieve subsidiebedrag en (een link naar) het eindproduct/ de eindproducten.